Предмет на дейност

b_350_263_16777215_00_images_pics_D1NA5.jpg

  • Пълно техническо обслужване и ремонт на системи за управление, автоматизация и измерване, оборудване за радиационен и дозиметричен контрол, лабораторни технически средства, климатична и хладилна техника, системи за пожароизвестяване, оповестяване, видеонаблюдение и др.

  • Предоставяне на комплексни услуги - проектиране, изграждане, монтаж, пусконаладъчни работи, доставка и търговия, гаранционно и следгаранционно обслужване на специализирани системи на АЕЦ, системи и оборудване за радиационен контрол, автоматизация, безопасност, сигурност, пожаробезопасност, телекомуникации и др. в областта на ядрената енергетика, сигурността, промишлеността, транспорта, екологията.

  • Контрол на eлектрически уредби и съоръжения до и над 1000V; физични фактори на работната и околна среда: микроклимат; изкуствено осветление; шум; вентилационни инсталации; климатични инсталации.

  • Обслужване на средства за автоматизация, програмно-технически комплекси, автоматизирани технически комплекси и приборна техника за атомната енергетика и други отрасли, ползващи подобни средства

  • Доставка и търговия с технически средства и софтуерни продукти.b_350_263_16777215_00_images_pics_Epbg2MM.jpg                                                                                 

  • Обучение и преподготовка на специалисти по обслужването и експлоатацията на хардуер и софтуер, свързан с безопасността на ядрената енергетика.

  • Производствена и външнотърговска дейност и всички останали, незабранени от законите дейности.

Посещения: 3159