Сертификати и лицензии

 

 

b_100_141_16777215_00_images_13470-9001-BG.jpg

Сертификат за съответствие на разработената и прилагана Система по качеството с изискванията на  ISO 9001:2015.

b_100_141_16777215_00_images_1028-18001-BG.jpg Сертификат за разработена и внедрена Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007.
b_100_141_16777215_00_images__78__2016_08_26.jpg Сертификат за акредитация - Орган за контрол от вид "С".
Scaned31.jpg - 204.56 kb Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения.
b_100_142_16777215_00_images_Licence-Reel.jpg Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, ремонтни дейности и услуги.
b_114_79_16777215_00_images_Udost_KSB_IPS_Igr_08_2017.jpg Удостоверение от Камарата на строителите - Първа група - № I - TV 017504.

b_114_79_16777215_00_images_Udost_KSB_IPS_IIIgr_08_2017.jpg

Удостоверение от Камарата на строителите - Трета група - № III - TV 005871.
b_114_79_16777215_00_images_Udost_KSB_IPS_Vgr_08_2017.jpg Удостоверение от Камарата на строителите - Пета група - № V - TV 012285.
b_114_80_16777215_00_images_Bulatom.jpg Член на Български атомен форум - Удостоверение.
b_100_141_16777215_00_images_certificates_018_2014_12_15.jpg Документ за правоспособност за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.
b_100_141_16777215_00_images__2016_10_17.jpg Декларация на Ръководството за политиката по качество, сигурността на информацията и здравето и безопасността при работа.


 

Посещения: 2905