За нас

  • На основание Указ №535/25.03.1980 г. на Държавния съвет на НР България за икономическо сътрудничество между наши и чуждестранни юридически и физически лица, на 1.03.1988г. Стопанско обединение „Атомна енергетика” гр. Козлодуй, Запорожкото производствено обединение „Атомприборсервиз” Украйна, Черновицкото производствено обединение „Електронмаш” Украйна и Производственото обединение „Атоменергоналадка” гр. Митищи, Русия сключват договор за създаване на съвместно предприятие.

  • С решение №55/13.04.1988 г. Министерският съвет на нашата страна дава съгласие за създаването на Съвместно българо-съветско предприятие /СБСП/ „Интерприборсервиз” със седалище в гр. Плевен и предмет на дейност - централизирано обслужване на средствата за автоматизация, програмно-технически комплекси, автоматизирани технологични комплекси и приборна техника в атомната енергетика и други отрасли на икономиката.

  • След настъпилите промени в страните от Източна Европа, през 1993 г. „Интерприборсервиз” се преименува в Съвместно предприятие /СП/ и седалището му е преместено в гр. София. С решение № 609/29.07.1994 г. на Софийски градски съд предприятието е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност /ООД/.

  • С решение №790/16.05.2001 г. на Врачанския окръжен съд от 2001 г. седалището на Дружеството е преместено в гр. Козлодуй.

  • Мажоритарен собственик на "Интерприборсервиз" ООД е "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД.

 


 


 

Посещения: 3599